Mål & Visioner

Nätverket Solveig är en ideell förening som verkar med och för företagskvinnor som arbetar med hälsa i Sandvikens kommun. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och har som övergripande mål att:

- Verka utifrån kvinnors behov och förutsättningar.

- Tillvarata och sprida kvinnors kompetenser och livserfarenheter.

- Samla kvinnor för utveckling och utbildning.

- Ge stöd och stimulans till kvinnor som vill starta företag inom området.