Projekt

Hälsomässa 2011

Nätverket Solveig kommer att delta på Hälsomässa på Göransson Arena 1-3 april. Syftet är att sprida information om Solveig och fördelarna med att vara medlem i nätverket. De deltagande företagarna kommer också få möjlighet att representera sig själva som egenföretagare. Projektet är finansierat med stöd från Leader Gästrikebygden.

Tidsplan: 1 februari – 1 juni 2011. Projektledare: Kia Enbarr

 

Till er tjänst

Programmet handlar om att öka förståelsen och kunskapen hos företagarna att tjänsteföretag säljer en helhetsupplevelse, där design kan vara en avgörande faktor. Under 7 träffar får 10 företagarkvinnor i hälsobranschen möjlighet att lära sig mer om design och hur färg och form påverkar deras kunder. Projektet är finansierat med stöd från Länsstyrelsen och programmet Kvinnors företagande stärker Sverige.

Tidsplan: 7 april – 30 november 2010. Projektledare: Kia Enbarr

 

Hälsa på landsbygden

Projektet vänder sig till kvinnor i hälsobranschen som driver företag på landsbygden och handlar om att stärka de lokala företagen så de har möjlighet att utvecklas och stanna kvar på orten. Totalt 14 kvinnor deltar och under 7 halvdagar leds de av en erfaren utbildare och coach. Projektet är finansierat med stöd från Länsstyrelsen och programmet Kvinnors företagande stärker Sverige.

Tidsplan: 7 april – 30 november 2010. Projektledare: Kia Enbarr

 

Solveig – Hälsa i samverkan

Detta projekt syftar till att samla kvinnor med företag inom hälsobranschen i Sandvikens kommun för gemensamt stöd. Genom ett nätverk ges möjligheter att hitta samarbetspartners för ensamföretagare, höja kvaliteten och omsättningen för det egna företaget. Projektet är finansierat med stöd från Länsstyrelsen och programmet Kvinnors företagande stärker Sverige.

Tidsplan: 1 februari – 30 november 2009. Projektledare: Kia Enbarr